Visitation

Alle henvendelser sker gennem psykiatrirådgiver i hjemkommunens Myndighedsafdeling, som varetager visitationen.

Ansøgeren inviteres til to besøg på Haslekollegiet. Første besøg består af en rundvisning i huset og en generel orientering om beboer- og personalegruppen, støttemuligheder samt forventninger til beboerne. Under andet besøg lægges op til en dialog, som skitserer en foreløbig handleplan med udgangspunkt i ansøgerens behov og ønsker for opholdet.