Personlige oplysninger

Under dit ophold på Haslekollegiet behandler vi, efter samtykke fra dig, de personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan tilrettelægge indsatsen og beregne din betaling for bolig og andre ydelser. Det drejer sig især om oplysninger om helbredsmæssige og sociale forhold, oplysninger om økonomiske forhold og oplysninger om eksterne kontaktpersoner (f.eks. læge, pårørende og kommune).


Oplysninger videregives ikke til andre myndigheder eller private, med mindre det er aftalt med dig.

Efter persondataloven har du ret til at se de oplysninger, vi har registreret om dig, og du har krav på, at eventuelle fejlagtige oplysninger slettes eller rettes. Vi opbevarer data digitalt . Klager over behandlingen af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet.