Økonomi

Døgntaksten, udgør 1523,- kr. (2015). Denne udgift betales af hjemkommunen.

  • Beboeren betaler en husleje, hvori der indgår:
  • en individuel udregnet boligbetaling, udregnet i forhold til aktuelle indkomstforhold.
  • el, vand og varme.
  • udregnet betaling til diverse fællesudgifter.
  • kabeltv i fællesstuerne.
  • gratis brug af vaskehus​

Betaling for kost foregår via bo- gruppens egen kostkonto. (pt. betales 1000,-/ 1100,- per md.)

Medicinudgifter afholdes af beboeren selv. Der kan søges medicintilskud efter gældende regler ved kommunen, og personalet kan hjælpe hermed.