Indflytning / Fraflytning

Beboerne opfordres til at besøge deres bogruppe inden indflytning f.eks. til fællesspisning. Ligeledes er man velkommen til at bese sit værelse inden indflytning for evt. planlægning af hvordan det kan indrettes, da værelserne er umøblerede. Vi har ikke mulighed for opbevare møbler.

Til den første tid er der udarbejdet en lille velkomstfolder, som gerne skal give svar på de fleste spørgsmål vedr. indflytningen. Som ny beboer får man tilknyttet en kontaktbeboer, som kan hjælpe med evt. spørgsmål. Derudover har man allerede fra starten to kontaktpersonaler.

Efter to måneder drøftes samarbejdet omkring den første periode, mulige ændringer og forventninger til fremtidigt samarbejde.

Vi står selvfølgelig som personale til rådighed og vil gerne være behjælpelige med praktiske spørgsmål omkring indflytningen (adresseændring, økonomi, forsikring, etc.)

Fraflytning

Haslekollegiet er et kortvarigt psykosocialt rehabiliteringstilbud, som blandt andet har til formål at afdække beboerens ønsker og muligheder ift. fremtidig støtte- og boligbehov. Vi arbejder derfor aktivt med at processen mod fraflytning skal spille en central rolle i beboerens ophold her på Haslekollegiet. Dette gør vi ved jævnligt med beboeren at indgå i dialog omkring muligheder og vanskeligheder ift fremtidigt hverdagsliv.

I et samarbejde med den enkelte beboer, og senest efter et års ophold, vurderes det hvornår processen mod fraflytning skal sættes i gang. Vi støtter beboeren aktivt i at afdække muligheder og konkret finde frem til bedste mulige bolig:

Nogle beboere ønsker f.eks. efter opholdet på Haslekollegiet at flytte i egen bolig. Nogle ønsker fortsat at få bostøtte og vejledning i hverdagen efter en fraflytning. Haslekollegiet er behjælpelig med ansøgning om dette.

Nogle beboere ønsker efter deres ophold på Haslekollegiet at flytte i et opgangs- fællesskab, som forsat kan tilbyde et fællesskab og tilknytning af bostøtte- medarbejdere.