Husaftaler

Beboeren skal være indstillet på at:

• indgå i et socialt fællesskab med sin bogruppe
• indgå i at løse de praktiske opgaver der er i fællesskabet f.eks. madlavning, indkøb, rengøring m.v.
• deltage i gruppens ugentlige gruppemøde og husmøde en gang i måneden
• at være i eller søge beskæftigelse uden for kollegiet
• samarbejde med kontaktpersonerne i forhold til handleplanen

Beboerne kan have overnattende gæster på eget værelse.
Beboere og medarbejdere sikres et røgfrit miljø, derfor kan der kun ryges på eget værelse og udendørs.

Der er en husaftale omkring støjende adfærd og alkoholindtagelse på fællesarealer. Hensigten er at tage vare på et godt naboskab og fremme en god kultur omkring alkohol. Aftalen revideres en gang årligt på et dialogmøde med beboere og medarbejdere.

Vi ønsker at opretholde et stof- og misbrugfrit  miljø. Derfor forventer vi et samarbejde med den enkelte, om at forebygge evt. misbrug og misbrugsadfærd. Kan dette på sigt ikke opnåes vil vi i samarbejde med henvisende instans fremskynde fraflytningen fra kollegiet.

Voldelig adfærd er ikke accepteret.