Studerende

Haslekollegiet modtager løbende studerende fra pædagog- og ergoterapeutuddannelsen.

Derudover har vi ad hoc tilbudt os som praktiksted for studerende fra Psykomotorik uddannelsen og Ernæring og Sundhedsuddannelsen.