Personalet

Medarbejdergruppen på Haslekollegiet er tværfagligt sammensat af faggrupper fra social- og sundhedsuddannelserne bestående af pædagoger, sygeplejerske og ergoterapeuter, som er organiseret i to teams, ét til hver beboergruppe.

Medarbejderne arbejder som kontaktpersoner for beboerne på og som gruppevejledere.

Alle er i skiftende dag- og aftenarbejde og om natten sovende rådighedsarbejde. Som udgangspunkt er der to i dag- og aftenarbejde og en om natten.

Ledelsen består af en afdelingsleder, som refererer til Centerlederen forCenter for  Boområdet, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune.