Pårørendesamarbejde

Alle beboere tilbydes, at der etableres et individuelt tilrettelagt samarbejde mellem dem, deres pårørende og deres kontaktpersoner. Beboerens relation til de pårørende er betydningsfuld, derfor ønsker vi i vores arbejde, at bistå beboerne i at fastholde - eventuelt udbygge kontakten til de pårørende.

Samarbejdet med de pårørende sker under forudsætning af beboerens samtykke - det er beboeren selv, der afgør hvem, der som pårørende skal informeres og inddrages. Vi ser den viden og erfaring, som findes mellem beboeren og dennes pårørende, som vigtig for beboerens proces med at komme sig. Ønsker beboeren ikke de pårørende inddraget i dennes samarbejde med kontaktpersonerne, er de pårørende velkomne til at henvende sig om generelle forhold på Haslekollegiet.