Brugerindflydelse

Beboerne har indflydelse på:

• Dagliglivet i den enkelte bo-gruppe. fx. planlægning af madlavning, fællesrengøring, gruppemøder, fællesudgifter mv.
• Mulighed for at drøfte fællesanliggender, komme med kritik og forslag på kollegiets husmøder og temaaftener.
• Personaleansættelser - Beboere er vigtige samarbejdspartnere i ansættelsesprocessen.
• I fællesskab at tage beslutninger om anvendelse af uddelegeret budgetramme.