Arbejde / Beskæftigelse

Det er et mål at de unge kan være i beskæftigelse eller uddannelse uden for huset.
Nogle af de unge er lige startet i arbejde eller har fulgt et beskæftigelsesforløb inden indflytning. Nogle ønsker på sigt at finde en beskæftigelse.

For mange af de unge har det vist sig at være en stor udfordring at være ansat på almindelige vilkår. For mange byder sig her muligheden for et beskyttet beskæftigelses eller aktivitetstilbud for at afklare personlige og arbejdsmæssige vilkår. For nogle kan netop dette være springbrættet til arbejde eller et skånejob/ fleksjob.

Beboernes ønsker og muligheder for beskæftigelse er meget individuelle og der kan være et særligt behov for støtte til:

• Afklaring af arbejds- og uddannelsesperspektiver.
• Opbygning af et struktureret hverdagsliv omkring en beskæftigelse.
• At finde strategier til at kunne tackle nogle af de sociale, praktiske eller andre problemstillinger på jobbet.
• Løbende at formulere og fastholde særlige behov for at kunne varetage sit arbejde. (Vi tilbyder i samarbejde med beboeren at indgå i dialog med arbejdsgiveren)