Aktiviteter / Netværk

Beboerne skaber selv deres fritidsliv og støttes i at danne, fastholde og evt. genopbygge eget netværk. Beboerne støttes i at benytte sig af de netværksdannende tilbud, der er i Århus, f.eks. klubber, foreninger, skoler eller særlige væresteder for unge med psykiske vanskeligheder.

Desuden rummer dagligdagen i egen bo- gruppe og på kollegiet som hele mulighed for at være en del af et fællesskab og herved muligheden for at opnå sociale kompetencer som kan understøtte egen netværksdannelse.