De unge

Haslekollegiets typiske målgruppe er unge med en sindslidelse fra 18 - 35 år, som er i en livs- og udviklingsfase, hvor det giver mening at bo i et socialt og praktisk forpligtende fællesskab med andre unge. Det vurderes ved visitation at den unge, med en rehabiliteringsindsats på omkring 2 år , vil være i stand til at flytte til en mere permanent bolig, med behov for mindre støtte.


Målgruppen er ydermere unge mennesker med en sindslidelse, som er "nye med sygdommen" og ofte ustabile i sygdomsbilledet. Der ligger ofte et meget stort følelsesmæssigt og smerteligt erkendelsesarbejde i denne tilstand. Ustabiliteten betyder, at der i perioder er voldsomme reaktioner og ændringer hos den enkelte. Dette kan komme til udtryk på forskellig vis bl.a. ved pludseligt psykotisk gennembrud og impulsive- selvskadende- og suicidale handlinger.

Nogle af de unge er det sted i deres liv, hvor de i lighed med andre unge, afprøver rusmidler på godt og ondt. Nogle beboere har haft brug af rusmidler som lindring af sygdomssymptomer. Vi forholder os aktivt og undersøgende til et evt. rusmiddelmisbrug hos beboeren. Vi forholder os til baggrunden for forbruget samt til virkningerne heraf for den enkelte og for miljøet i bogruppen og på kollegiet. Vi arbejder for et misbrugsfrit miljø på Haslekollegiet.


De yngste indenfor målgruppen er ofte i gang med en løsrivelsesproces i forhold til forældre, flytter hjemmefra for første gang, skal stå på egne ben og skabe struktur og sammenhæng i dagligdagen.

De unge har ofte måttet ændre deres nære livsperspektiv og er i gang med at skabe og forstå deres nye platform hvorfra der skal foretages valg.


De unge arbejder med at skabe deres identitet i samvær med andre. Mange har brug for at være afprøvende i forhold til egne og andres grænser. I denne sammenhæng byder Haslekollegiet på et fællesskab, hvor livskompetencer kan bruges, læres og udvikles og hvorfra der kan udøves indflydelse på det fælles liv i hverdagen.